• Awaria

  W związku z awarią kotła w szkole do wtorku 24.10 nie będzie ciepłej wody oraz ogrzewania. Informuję,że trwają prace, by awaria została szybko usunięta. W związku z tymi niedogodnościami proszę o zadbanie o ciepłą odzież, szczególnie przy pogorszeniu pogody.
  Karolina Cicha, wicedyrektor
 • Quiz o Unii Europejskiej

  Quiz o Unii Europejskiej zakończony!

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gratulujemy wygranej!

  Szczególne podziękowania kierujemy do sponsora konkursu: Europe Direct, dzięki któremu otrzymaliśmy kalendarze dotyczące Unii Europejskiej.

  Aleksandra Popławska

 • Noc Naukowców

  Dnia 29 września 2017 r.  grupa gimnazjalistów pod opieką nauczycieli: Emilii Kowalskiej i Aleksandry Stachowskiej, brała udział w Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie "FIZYKA HOT SHOW", podczas którego zobaczyli m.in. wodospad z dymu, tornado ogniowo czy gorące graffiti.

  Po raz kolejny festiwal zrobił na młodzieży bardzo duże wrażenie - udowodnił, że nauka może być niezwykle pasjonująca.

  Emilia Kowalska

  Aleksandra Stachowska

 • 15.10.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Noc Naukowców.

 • Noc Naukowców

  29 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Nocy Naukowców”, która odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie odwiedzili wydziały Biologii, Chemii i Fizyki, gdzie brali aktywny udział w zajęcia prowadzonych przez studentów i naukowców.

  Edyta Peter

  Hanna Nowak

 • 13.10.2017

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Nordic walking - 8.10.2017.

 • Zmiana planu 13.10

  W związku ze szkolnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w piątek 13 października 2017 r. zajęcia lekcyjne zostają skrócone według planu:
  1 lekcja – 7:25 – 7:55
  2 lekcja – 8:00 – 8:30
  3 lekcja – 8:35 – 9:05
  4 lekcja – 9:15 – 9:45
  5 lekcja – 9:55 – 10:25
  6 lekcja – 10:35 – 11:05
  7 lekcja – 11:15 – 11:45
  8 lekcja – 11:50 – 12:20
  9 lekcja – 12:25 – 12:55
  10 lekcja – 13:00 – 13:30
  11 lekcja – 13:35 – 14:05

  Tego dnia nie będzie w szkole obiadu.
  Karolina Cicha, wicedyrektor

 • Rada Rodziców

  Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Rady Rodziców, dotyczącym podsumowania ubiegłorocznych wydatków:

   

  http://www.gimkom.pl/text/?text=text/text5&subpage=3

 • 29.09.2017

  Moduł Dla rodziców został zmodyfikowany

 • Budżet obywatelski

   

   

   

   

  Głosuj i decyduj! 

  Trwa pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki. Po dwumiesięcznym okresie zgłaszania projektów wiemy już, które z nich zostały zakwalifikowane go głosowania.  

   

  Poznaj wszystkie projekty na komorniki.budzet-obywatelski@komorniki.pl i zagłosuj na najlepszy z nich.

   

  Głosować można od 2 do 15 października 2017 r. :

  ®     Na platformie: komorniki.budzet-obywatelski@komorniki.pl

  lub

  ®     Wrzucając wypełniony formularz do specjalnej urny, którą znajdziesz w naszej szkole/naszym przedszkolu (opcjonalnie).

  Głosowanie „tradycyjne” w wybranych placówkach tylko do 13 października!!!

 • W środę 20 września zapraszamy Rodziców na zebrania.

  O godzinie 17:00 w nowej auli spotykają się Rodzice uczniów klas III z p. dyrektor - spotkanie dotyczy egzaminu gimnazjalnego.

  O godzinie 17:30 rozpoczną się zebrania wszystkich klas z wychowawcami.

  O 18:30 w nowej auli zbierze się Rada Rodziców.

  Obecność Rodziców na zebraniu jest obowiązkowa.

  Karolina Cicha

 • Godziny lekcyjne w środę 13.09

  13.09.2017 r. o godz. 16:30 rozpocznie się zebranie Rady Pedagogicznej. Zajęcia odbywają się wg planu:

  1. lekcja - 7:25 - 8:10

  2. lekcja - 8:15 - 9:00

  3. lekcja - 9:10 - 9:55

  4. lekcja - 10:05 - 10:50

  5. lekcja - 11:00 - 11:45

  6. lekcja - 11:55 - 12:40

  7. lekcja - 13:00 - 13:30

  8. lekcja - 13:35 - 14:05

  9. lekcja - 14:10 - 14:40

  10. lekcja - 14:45 - 15:15

 • Ubezpieczenie

  Rada Rodziców Gimnazjum w Komornikach wybrała ubezpieczenie młodzieży w wariancie II, oferta obowiązuje również uczniów klas podstawowych.

  Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składkę na ubezpieczenie proszę wpłacać wychowawcom klas na zebraniu. 

  Deklaracja na ubezpieczenie.pdf

  Warunki ubezpieczenia.pdf

  Adres centrali:

  TUiR „WARTA” S.A.                       Infolinia/telefoniczne zgłoszenie szkody

  ul. Chmielna 85/87                                          +48 502 308 308                  

  00-805 Warszawa                                                    801 308 308

   

  www.warta.pl

   

  WARIANT II

  1. Śmierć Ubezpieczonego

  2. Stały uszczerbek na zdrowiu

  3. Naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych

  4. Czasowa niezdolność do pracy/nauki

  5. Leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  6. Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dziecka spowodowanego nowotworem złośliwym.

  7. Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.

  8. Jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub jej części spowodowane nowotworem złośliwym u dziecka.

   

  Termin Ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres roku szkolnego 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018r.

   

  Suma Ubezpieczenia

  NNW ucznia              11.000

  Składka Wariant II     45,- 

   

  Podsumowanie

  Wybierając Wariant II oprócz wyżej wymienionych elementów zakresu ubezpieczenia uzyskujesz dodatkowo gwarancję:

  · wypłaty zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do nauki,

  · pokrycia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: kosztów udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej na terenie RP, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów, operacji, czy nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.

   

  ASSISTANCE dla Ucznia

  Świadczenie Assistance jest usługą dla Ubezpieczonego związane ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

  · Wizyta lekarza pierwszego kontaktu

  · Transport medyczny

  · Organizacja wizyty u lekarza specjalisty

  · 3 wizyty pielęgniarki

  · Dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego

  · Opieka domowa po hospitalizacji - 96 godzin

  · 4 wizyty u lekarza psychologa

  · Korepetycje z wybranych przedmiotów – 14 godzin lekcyjnych

  · Szkolny serwis informacyjny ( wyłącznie dla nauczycieli)

 • Świetlica

  W dniu dzisiejszym uczniowie klas 4, 6 i 7 otrzymali karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zadeklarowanie czy i w jakim zakresie dzieci będą korzystały ze świetlicy szkolnej. W przypadku, gdy dziecko nie będzie przebywało w świetlicy, wystarczy na karcie uzupełnić tylko rubrykę z imieniem i nazwiskiem ucznia. Wypełnione karty proszę przekazać w poniedziałek wychowawcom klas.

 • Obiady w szkole

   

  deklaracja na obiady

  Od wtorku 05.09 uczniowie mogą korzystać z obiadów szkolnych. Są one wydawane codziennie od godziny 12.40 w Nowej Auli. Na stronie internetowej szkoły dostępne jest aktualne menu.

  Koszt dwudaniowego zestawu obiadowego wynosi 10.90 zł.

  Prosimy indywidualnie dokonywać rezerwacji obiadów na poniższe dane, aby firma przygotowała odpowiednią liczbę porcji.


  FIRMA CATERINGOWA - OBIADY W SZKOLE
  IMER - Zbigniew Karwacki
  ul. Głuszyna 187 (w budynku szkoły)
  61-329 Poznań
  Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30
  Tel. 519 18 4567
  http://obiady-domowe.com

  Istnieje także możliwość opłaty za pojedynczy obiad, bezpośrednio w szkole, podczas wydawania posiłku lub w sklepiku szkolnym.

  K. Cicha

 • Karty Peka

   

  Peka wniosek

  wzór wypelnionego wniosku 

   

   

  · Rodzice uczniów klas 6, 7 i gimnazjum, którym przysługuje prawo do przejazdów, wypełniają wniosek (dostępny na stronie szkoły) na wyrobienie karty- dotyczy uczniów którzy jej nie posiadają.

   

  · Uczniów posiadających kartę PEKA, którym przysługują ulgowe dojazdy do szkoły, proszę o przekazanie kart wychowawcy klasy.

   

   

   

  Termin na składanie wniosków i kart jest do 11 września.

   

  Prawidłowo wypełniony wniosek musi posiadać trzy pierwsze podpisy rodzica/ opiekuna prawnego (wzór w załączniku).

  Karta PEKA przysługuje uczniom klas 6 i 7 w przypadku gdy odległość szkoły od domu wynosi 4 km lub więcej.

   

  W okresie od 01 września do 13 października ZTM honoruje legitymacje szkolne, jako dowód uprawniający do przejazdów na terenie Gminy.

 • Uczniowie klas IV - dojazd do szkoły

  1. Informuję, że autobus szkolny wyjeżdża:

  a) ze Szreniawy o godzinie 7.40,

  b) z Głuchowa o godzinie 7.50.

  2. Autobus zatrzymuje się, aby dzieci wysiały na przystanku przy Parku Strażaka. 

  3. Autobus powrotny wyjeżdża sprzed Szkoły Podstawowej nr 1 o godzinie 14.10 i zabiera dzieci spod hali sportowej GOSiR.

  (ustalenia na dzień 04.09)

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach

   

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 04.09.2017 r. według poniższego porządku:

  - o godzinie 8.45 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach,

  - o godzinie 9.00 - przejście z wychowawcami do hali GOSiR.

  Podczas uroczystości obowiązuje strój galowy.

strona: