Szkoła podstawowa

Ważne informacje

Informacje dla Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Komornikach ul. S. Staszica, realizujących od 1.09.2017 r. obowiązek szkolny w ośmioklasowej

 Szkole Podstawowej w Komornikach ul. Pocztowa 30

 

  1. Gimnazjum przekazało do Szkoły Podstawowej druki dokumentów, które należy wypełnić i oddać w sekretariacie do 9.06.2017 r. (termin wydłużony) Są to:
  1. wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły i załączniki na nim wyszczególnione;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  3. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.

Druki są do pobrania również ze stronie internetowej szkoły - zakładka „Szkoła Podstawowa”

 

  1. Spotkanie rodziców uczniów klas VI i klasy V odbędzie się 7 czerwca br. o godz. 18:00 w Gimnazjum w Komornikach. Serdecznie zapraszamy.

 

  1. Podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej są bezpłatne (wyjątek podręcznik do religii). Zamawia je szkoła i przekazuje uczniom po rozpoczęciu roku szkolnego.
  2. W klasie 6. uczniowie będą kontynuować naukę języka niemieckiego z  podręcznikiem Mach mit! (tym samym, który obowiązywał w klasie 5.) - proszę zachować podręcznik na następny rok szkolny!
     

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek_do_SP.pdf

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_wrazliwych_.pdf

Oswiadczenie_dla_potrzeb_medycyny_szkolnej

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018 dla klasy IV

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018 dla klasy VI

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018 dla klasy VII