Zajęcia rozwijające zdolności uczniów

ZAJĘCIA DODATKOWE WYNIKAJĄCE Z ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

 

Lp.

Nazwa zajęć

Krótki opis zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

dzień

godzina

lekcyjna

sala

 1.  

Warsztaty szarpane

Nauka i doskonalenie gry na gitarze

Justyna Nowak

Wtorek

czwartek

10l.

3l.

Gabinet pedagoga

 1.  

Easy English

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe.

Natalia Misiak

Klasa 6 – co druga środa,

Klasa 7 – co drugi czwartek –

Klasa 3 Gim – co drugi czwartek

1.

 

 

 

2l.

 

 

8l.

226

 

 

 

226

 

 

206

 1.  

Spotkanie z matematyką

Zajęcia doskonalące i rozwijające umiejętności matematyczne

Magda Czapla-Szałek

Wtorek 3c

Środa VII e

Czwartek 3h

Piątek 3f

5

9

3

 

1

223

223

224

 

223

 1.  

Kółko biologiczne

 

Kółko chemiczne

Zajęcia rozwijające z biologii

 

Zajęcia rozwijające z biologii

Hanna Nowak

Poniedziałek 16:15

 

co drugi Wtorek

11:00

10

 

 

4

213

 

 

226

 1.  

HISTORIA POWSZECHNA

Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności.

Piotr Napierała


Poniedziałek 7.25 - 8.10
Wtorek 7.25 - 8.10
środa 7.25 - 9.00

 

1

1

1-2

216

 1.  

English is fun

Zajęcia poszerzające znajomość słownictwa oraz gramatyki języka angielskiego

Anna Golczak

Piątek 13:00-13:45

- klasy 2  (co drugi tydzień)

7

509

 1.  

Koło chemiczne

Zajęcia uzupełniające i przygotowujące uczniów klasy 3d do konkursów i egzaminu gimnazjalnego

Małgorzata Jackowska

Czwartek 

3

Niestety na Nowej Auli

( nic innego nam nie pasuje

 1.  

Koło fizyczne

Zajęcia rozwijające z fizyki

Emilia Kowalska

Czwartek

3

213

 1.  

Zajęcia taneczna

Zajęcia rozwijające zainteresowania taneczne

Joanna Pisula

Poniedziałek, klasy 4,6

8

Sala gimnastyczna

 1.  

Zajęcia z siatkówki

Zajęcia nauczające podstaw siatkówki

Joanna Pisula

Wtorek, klasy 4

1

Sala gimnastyczna

 1.  

Kółko matematyczne dla klasy 6

Zajęcia doskonalące i rozwijające umiejętności matematyczne, rozwiązywanie zadań konkursowych

Monika Kubalska

Czwartek

1

225

 1.  

Grafika komputerowa

Zajęcia rozwijające umiejętności projektowania graficznego

Anna Witkiewicz

Poniedziałek,
Środa

8
7

220

 1.  

Mechatronika – klasa 7d

Zajęcia łączące matematykę, fizykę, informatykę i technikę – podstawy programowania, tworzenie algorytmów, podstawy elektroniki, budowa i programowanie robotów.

Marcin Bryll

środa

9-10

214

 1.  

Zajęcia sportowe

Doskonalenie elementów techniczno-taktycznych.

Piotr Kostański

Czwartek SP

Piątek Gim

1

9,10

Sala sportowa

 1.  

Zajęcia z gier zespołowych

Zajęcia doskonalące umiejętności w grach drużynowych

Mikołaj Basiński

Czwartek

Piątek

1

1,9

Sala sportowa

 1.  

Dyskusyjny Klub Książki

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Ewelina Karasiewicz

Renata Dytfeld

Raz w miesiącu

15.30

biblioteka szkolna

 1.  

Dyskusyjny Klub Filmowy

Rozwijanie wiedzy nt. kinematografii

Michalina Trepińska

Adrian Przyborski

Mateusz Góra

Raz w miesiącu

od 16:20

201

 1.  

Gry planszowe

Rozwijanie prawidłowych wzorców interpersonalnych

Michalina Trepińska

Adrian Przyborski

 

Raz w miesiącu

 

 

 1.  

Z historią przez wieki

Przygotowanie uczniów do konkursu wojewódzkiego z historii

Aleksandra Popławska

Co drugi poniedziałek

 

Środa

6

 

 

9

201

 

 

509

 1.  

Gramatyka języka polskiego

Rozwiązywanie ćwiczeń z zakresu gramatyki j. polskiego

Mateusz Góra

poniedziałek

środa

1

10

201

201

 1.  

„Ja cię kręcę” szkolne kino

Rozwijanie zainteresowań związanych z kinem/ filmoznawstwem.

Anna Kubasińska-Cynarzewska

Raz w miesiącu

Termin wybierają uczniowie

217

 1.  

Mediacje rówieśnicze

Dyżurów mediatorów rówieśniczych

Anna Kubasińska-Cynarzewska

Poniedziałek

 13.50-14.35

8

217

 1.  

Kółko muzyczne, kl. 4

Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne uczniów.

Mateusz Nabzdyk

Poniedziałek 13.50-14.35

8

222

 1.  

Kółko muzyczne, kl. 6,7,2,3

Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne uczniów.

Mateusz Nabzdyk

Czwartek 8.15-9.00

2

222

 1.  

Warsztaty instrumentalne

Zajęcia rozwijające zdolności muzyczne uczniów.

Mateusz Nabzdyk

Środa

9

222